İran’ın Latin Amerika Politikası

İran’ın Latin Amerika Politikası
İran’ın Latin Amerika Ülkeleri ile İlişkileri
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

İran’ın Latin Amerika ile ilişkileri ve geliştirdiği angajman tarzı özellikle batıda bir çok açıdan tartışma yaratmıştı. Bu çalışmanın amacı İran’ın kıta ile kurduğu ilişkilerin bir şemasını çıkarıp, içerik anlamında ilişkilerin doğasını izah etmektir. Ahmedinejad döneminde başlayan ve hızlı bir şekilde yükselen ilişkiler daha sonra bir tür yavaşlama dönemine girmiştir. 2015 sonrasında kıta ile ilişkileri yeniden canlandırma amacıyla hareket eden İran için asıl sorun kıtada daha çok meşruiyet alanını genişletip genişletememesidir. Son dönemde siyasal anlamda sol siyasetten sağ siyasete doğru bir dönüşüm yasayan Latin Amerika’da siyasal iktidarların İran ile nasıl bir ilişkiye gireceği büyük oranda (i) İran’ın batı ile olan ilişkileri ve (ii) Tahran’ın kıta ile kuracağı ilişki tarzı üzerinden şekillenecektir.