ABD’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi ve Olası Senaryolar

ABD’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi ve Olası Senaryolar
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018’de birçok gözlemcinin öngördüğü şekilde ülkesini nükleer anlaşmadan çekmiş bulunmaktadır. Bu kararın gerek ABD-İran ilişkileri bağlamında gerekse de küresel ve bölgesel düzeylerde önemli sonuçları olacaktır. 1979 yılından itibaren ABD’nin artan dozda meşru uluslararası sistemin dışına ettiği İran, zaman zaman “haydut devlet” olarak zaman zaman da “şer ekseninin” parçası olarak tanımlanmıştır. ABD’nin uluslararası hegemonyasını artırmaya dönük olarak kullandığı bu gibi kavramlar dışında İran sıklıkla teokratik yapısı ve baskıcı rejimi nedeniyle eleştiri konusu olmuştur. Geride kalan yaklaşık kırk yıl boyunca ABD, İran’ı çevrelemekle belirli noktalarda uluslararası sisteme yeniden entegre etmek arasında gidip gelmiştir. Bu gelgitlerin en bariz örneği Obama ve Trump yönetimlerinin İran konusunda sergiledikleri birbirine zıt politikalardır.