İran’ın Perspektifinden Türkiye, İran ve Pakistan Arasındaki Üçlü İş Birliği

İran’ın Perspektifinden Türkiye, İran ve Pakistan Arasındaki Üçlü İş Birliği
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Bu çalışma; Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki üçlü iş birliği için jeopolitik ve jeoekonomik şartların saptanmasına odaklanmaktadır. Komşu bölgesel güçler olan bu üç ülke, son yıllarda özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çeşitli uluslararası örgütlerin çatısı altında birbirleriyle iş birliği içerisinde olmuştur. Temel soru, değişen uluslararası konjonktürde üçlü iş birliği için hangi fırsatların bulunduğudur.

Mevcut çalışma, bu soruyu irdelemek amacıyla iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, jeopolitik olarak üç ülke arasındaki iş birliği şartları ve imkânları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise bahsi geçen üç ülke arasındaki jeoekonomik iş birliği koşullarının belirlenmesine odaklanılmaktadır.

...