Ortadoğu’da İki Etkin Güç Rusya ve İran

Ortadoğu’da İki Etkin Güç Rusya ve İran
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Bu çalışmada realist teori çerçevesinde iki bölgesel gücün (Rusya ve İran) ikili ilişkileri analiz edilerek Ortadoğu’da çatışma ve işbirliği alanları irdelenecektir. Bu araştırmada günümüze kadar olan tarihsel süreçte Rusya ve İran arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Araştırmanın temel çerçevesinde İran İslam Devrimi sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansıması ele alınacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönemden bugüne Rusya’nın Ortadoğu politikaları bağlamında İran ile olan ilişkiler dönemsel eştirilerek değerlendirilecektir.

...