Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler

Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

İslam’ın doğuşundan günümüze İslami akımların ve cemaatlerin Müslüman toplumlarda dinî hayata olduğu gibi sosyal ve siyasi gelişmelere de etkileri olmuştur. Söz konusu etki bazen olumlu ve bazen de olumsuz bir şekilde kendini göstermekle birlikte din ve siyaset ilişkilerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. İslami akımlar ve cemaatler, ülkelerin güvenlik ve istikrarında yapıcı bir rol oynadıkları gibi tam tersine toplumsal çatışmaların aktörleri ve tetikleyicileri olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle düşünce kodları ve söylemleri, toplumla ve devletle ilişkileri, sosyal hayata ve siyasete etkileri derinlemesine bir incelemeyi gerektirmektedir.

...