Çevre Hakkı Çerçevesinde Urmiye Gölü

Çevre Hakkı Çerçevesinde Urmiye Gölü
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

İran, Orta Doğu’da yer alan diğer devletlerden daha gelişmiş bir su yönetim sistemine sahip olmasına rağmen bölgedeki diğer devletler gibi ciddi su ve çevre krizleri yaşamaktadır. Bir zamanlar binlerce yıldır sürdürülebilir su yönetiminin öncüsü olarak tanınan İran, modern zamanlarda hızlı ekonomik ve sosyal gelişme sebebiyle su ve çevre sorunlarıyla mücadele etmektedir. Etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilen hava kirliliği, Hazar kıyısındaki nüfus yoğunluğu ve petrol üretimi kaynaklı çevre sorunları, su kaynaklarının plansız kullanımı ve koruma altında bulunan sahaların sürdürülebilir şekilde kullanılmaması İran’da çözüm bekleyen bazı çevre ve su sorunları arasındadır.