İktisadi ve Siyasi Boyutlarıyla Pakistan-İran İlişkileri

İktisadi ve Siyasi Boyutlarıyla Pakistan-İran İlişkileri
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Pakistan ve İran arasında çok sıkı dil, tarih ve kültür birlikteliği bulunmaktadır. Bu birliktelik, Pakistan’da birçok modern binada klasik Fars şiirlerinin kullanılmasından da anlaşılabilir. Söz konusu kültürel birlikteliğin getirisi olan dostane ilişkiler, Hindistan alt kıtasının parçalandığı 1947 yılına kadar uzanmaktadır. Pakistan 1947 yılında kurulduğunda İran onu resmen tanıyan ilk ülke olmuştur. İki ülke kısa zamanda güçlü bir ilişki kurarak 1950’de resmî bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Bahsi geçen iki ülke uzun süren Soğuk Savaş dönemi boyunca müttefik olarak kalmış ve şah döneminde uyumlu ve stratejik bir ilişki geliştirmiştir. Ayrıca Pakistan, İran İslam Devrimi’ni tanıyan ilk devlet olmuştur. 1980-88 yıllarındaki İran-Irak Savaşı’nda Pakistan, Irak’ı desteklemesi konusunda ciddi baskılara maruz kalmasına rağmen İran’a olan desteğini açıkça ifade etmiştir. Ancak Afganistan’daki iç savaş, mezhep temelli gerginlik, ABD’nin Pakistan üzerindeki etkisi, İran’a uygulanan yaptırımlar ve Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki ilişki gibi muhtelif konu ve olaylar İran-Pakistan ilişkilerini sürekli test etmiştir.