İran’ın Önemli Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği

İran’ın Önemli Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Hava kirliliği son yıllarda insan sağlığı ve çevre üzerinde büyük tahribatlara sebep olan önemli bir sorundur. Doğal kirleticilerden tutun da doğadaki çürüme süreçlerine, sigara dumanından sanayideki çalışmalara ve emisyonlara kadar çeşitli sebeplere dayanan hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisi de bu denli çeşitlidir (Güler ve Çobanoğlu, 1994). Bazı bölgelerde insanlar üzerinde geçici sağlık sorunlarına sebep olan hava kirliliği, bileşenleri neticesiyle ölümlere dahi yol açabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 4,3 milyon insan ev içi hava kirliliğinden, 2 milyon insan dış ortam hava kirliliğinden hayatını kaybetmektedir (bk. Dünya Sağlık Örgütü). Son 50 yılda yeni yeni sanayileşmeye başlayan ya da gelişmekte olan ülkelerde hava kirliliğinin çok sık görülmesinin temel sebepleri arasında endüstriyel faaliyetler ve kentleşme ilk sıralarda yer almaktadır.