Azerbaycan-İran İlişkilerinde Türkiye Faktörü

Azerbaycan-İran İlişkilerinde Türkiye Faktörü
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılının sonlarında dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, bir taraftan toprak bütünlüğünü korumak diğer taraftan da kültürel, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanmak için yoğun çaba göstermiştir. Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuğu tarihten bu yana 70 yıl maruz kaldığı Sovyet ideolojik mirasından ve bu politikaların ara ürünü olan sorunlardan kurtulmaya çalışmaktadır. Sovyetler’in miras bıraktığı ve Azerbaycan’ın hayati sorunu olarak nitelendirebileceğimiz Dağlık Karabağ ve beraberinde getirmiş olduğu toprak bütünlüğü sorununa çözüm bulunması, Azerbaycan’ın gerek iç gerekse dış politikasının en önemli belirleyici faktörü hâline gelmiştir.

 

...