Hizbullah - İran İlişkileri

Hizbullah - İran İlişkileri
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Ortadoğu’da geniş bir çevre tarafından İsrail’in Lübnan ve Filistin’e karşı izlediği agresif politikaların karşısında duran bir “direniş hareketi” olarak tanınan Hizbullah’ı,1 Olivier Roy üç katmandan oluşan dinî-politik bir parti olarak tanımlamaktadır: “Lübnan’ın Şii nüfusunu temsil eden dinî bir parti, İsrail işgaline karşı mücadele eden milliyetçi ve siyasal bir oluşum ve İran ve Suriye’yle birlikte ‘Direniş Cephesi’ni oluşturan bir örgüt”. İran ile bağlantıları, örgüt hakkında olumsuz görüşleri beslese de İsrail’e karşı yürüttüğü savaş ve askerî başarıları Hizbullah’ın Ortadoğu’da geniş bir çevrede saygınlığının ve tanınırlığının artmasını sağlamıştır. Ancak Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte örgütün İran ile olan ilişkileri İsrail’e karşı yürüttüğü savaşının önüne geçmiştir.