İran Ermenileri: Toplumsal Örgütlenme, Hukuki Konum ve Siyasi Faaliyetler

İran Ermenileri: Toplumsal Örgütlenme, Hukuki Konum ve Siyasi Faaliyetler
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Ermenilerin İranlılarla ilişkileri MÖ 6. yüzyıla, Ahameniş İmparatorluğu zamanına kadar uzanır. Ermeniler bu tarihten itibaren İran merkezli devletlere bağlı eyaletler veya bağımlı, vassal devletler hâlinde yönetilmiştir. Ahameniş, Eşkani (Part) ve Sasani imparatorluklarında orduya asker göndererek bu devletlerin Doğu Roma ile mücadelelerine katılmışlardır (Mirza Bala, 1927, s. 5). Hristiyanlığı kabul etmeden önce Mitraizm ve Zerdüştlük gibi İran halklarıyla ortak inanışları benimsemişler fakat Sasani Devleti’ne bağlı bir eyalet hâlinde yaşadıkları dönemde, MS 301 yılında Hristiyanlığı resmî din kabul ederek o dönemde Zerdüştlüğün koruyucusu rolünü üstlenen Sasanilerle din farklılığından kaynaklı önemli bir siyasi yol ayrımına gelmişlerdir. Bu dönüm noktasından sonra Ermenilerin İran halklarıyla olan kültürel birliği zayıflamış ve kendilerine ait bağımsız bir millî kimlik oluşturma sürecine girmişlerdir.

...