Bu çalışmanın amacı İran’da enflasyon sorunu üzerine genel bir değerlendirme yapmaktır