İç ve Dış Savunmada Besic’in Rolü

İç ve Dış Savunmada Besic’in Rolü
Yazı boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz

Devrim Rehberi Hamenei, Besic Haftası münasebetiyle 27 Kasım Çarşamba günü İran’ın dört bir yanından gelen binlerce Besic üyesiyle görüştü. Hamenei, görüşmede Besic Haftası’nı kutlarken, geçen hafta gerçekleşen protestolara karşı duruşun önemli olduğuna dikkat çekti. Hamenei, geçen haftaki protestoların bastırılmasındaki rolü için İran halkına şükranlarını sunarken, halkın ve Besic’in bu hareketle bir kez daha kendi iktidarını ve büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti. Son olayları derin, geniş ve son derece tehlikeli bir komplo olarak yorumlayan Hamenei, düşmanların bu komployu tasarlamak için büyük yatırım yaptığını vurguladı ve düşmanların, benzin zammını fırsata çevirerek bazı kesimleri meydana sürdüğünü ancak İran halkının olağanüstü duruşunun düşmanca hareketleri bertaraf ettiğini belirtti.

Hamenei, konuşmasında Besic’in faaliyetleri, hizmetleri, konumu ve kapasitesinden söz ederken Humeyni’nin İslam Devrimi düşüncesinin bir sonucu olarak dünyanın en büyük kültürel, sosyal ve askerî ağını ortaya çıkardığını ifade etti. Hamenei’ye göre Humeyni bu eşsiz yapıyı şehir sokaklarından ve arka sokaklardaki halkın içinden şekillendirmiştir.

Besic, İran’da gerçekleşen halk ayaklanmalarına karşı en önemli baskılama araçlarından biridir. Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Serdar Sipehr, Besic’in 15 Kasım 2019 tarihinde başlayan protestoları bastırmada etkili olduğunu ifade etti. Serdar Sipehr, “Benzin fiyatlarındaki son yükselişin yarattığı olaylar, emniyet teşkilatının sorumluluğundaydı ancak Besic’in emniyet teşkilatını desteklemesi toplumda bir huzur duygusu yarattı.” açıklamasını yaptı. 2009 yılında Mahmut Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ilan etmesini takiben Mir Hüseyin Musevi davetiyle gerçekleşen gösterilerin bastırılmasında da Besic’in önemli bir rol üstlendiği görülmüştü. Bu olaylarda kimi zaman Besic’e bağlı kişilerin, özellikle protestolar sırasında protestocuların arasına sivil kıyafetlerle karışarak protestoları manipüle ettiği öne sürülmüştü. Aralık 2017 ile Ocak 2018 olaylarında aktif rol üstlenen Besic, ayaklanmaların kontrol altına alınmasında da etkili olmuştu.

Besic, Ayetullah Humeyni tarafından 26 Kasım 1979 tarihinde gönüllü milis teşkilatı olarak kurulmuştur. Başlangıçta Besic Ulusal Teşkilatı olarak adlandırılan ve İçişleri Bakanlığı nezaretinde faaliyet gösteren bir örgüt olan bu yapı, büyük ölçüde dış tehlikelere karşı savunma örgütü olarak görülmüştür. Şubat 1981’de Besic, Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlanmış; İran-Irak Savaşı devam ederken Eylül 1982’de adı Besic Mustazaflar Birimi olarak değiştirilerek, asli görevi Irak Ordusuna karşı savaşmak olmuştur. Besic kuvvetleri İran-Irak Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin yüzde 39,2’sini oluşturmuştur.

Birkaç kez isim değişikliğine uğrayan Besic’in adı İran-Irak Savaşı sonrası Besic Direniş Ordusu olarak değişirken, 2009 yılının Ekim ayından beri Besic Mustazaflar Teşkilatı olarak anılmaktadır. Günümüzde Besic’in misyonu, halkı devrim ideolojisi doğrultusunda eğitmek ve direniş saflarında donatmaktır. Bu bağlamda Besic’i ülkenin, Devrim’in ve devrim kazanımlarının savunulması adına 20 milyon kişiden oluşan bir halk direniş ordusu oluşturma amacının yansıması olarak görmek mümkündür. Besic’in görevleri işçiler, çiftçiler, öğrenciler, kadınlar, göçebeler ve memurlar gibi toplumun her kesiminden insanı saflarına katmak ve 20 milyon kişilik bir ordu oluşturmak için hükûmetin, İslam Devrimi kurumlarının, esnafların ve diğer tüm kuruluşların iş birliğinden yararlanarak camilerde, devlet idarelerinde, fabrikalarda ve eğitim merkezlerinde güçlü direniş safları yaratmaktır. Yeni katılan üyelerin genel askerî eğitime tabi tutulması, Devrim Rehberi temsilcisinin gözetiminde siyasal ideolojik eğitim verilmesi ve halkın direniş ve mahalle savunmasına hazırlanması gibi hususlar da Besic’in önemli görevleri arasındadır.

Besic Mustazaflar Teşkilatı İran’ın her tarafında teşkilatlanmış durumdadır. Besic, İran’ın tüm şehirlerinde, şehirlerin büyüklüğü ve nüfusuna göre birkaç direniş bölgesine ayrılarak teşkilatlanmış ve her direniş bölgesi de birkaç direniş mahallesine bölünmüştür. Ayrıca her direniş mahallesi birkaç direniş istasyonuna ayrılmış ve her direniş istasyonu bünyesinde sayıları istasyona göre değişen organize gruplar oluşturulmuştur. Hâlihazırda İran’ın her kasabasında ve köyünde bir Besic direniş merkezi mevcuttur. Gönüllüleri teşkilatlandırmak ve organize etmek için tüm alanlarda; üniversitelerde, okullarda, fabrikalarda, köylerde veya mahallelerde Besic üssü bulunmaktadır. Besic’in mahalle üsleri, Tahran ve ilçeleri başta olmak üzere hemen hemen tüm il ve ilçelerde yer alan en güçlü üslerdir. Çoğu mahallede, Besic’in mahalle üslerinin bölge camiinin içinde veya yakınında yer alması sebebiyle bu üslerin çoğu içinde ya da yakınında olduğu caminin adıyla bilinmektedir.

Devrim Muhafızları İstihdam Yönetmenliği’ne göre Besic üyeleri, Temel Besic, Aktif Besic ve Özel Besic ya da diğer adıyla Onursal Muhafız olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. Besic’in temel üyelerini oluşturan kısım kısa süreli ideolojik, politik ve askerî eğitim aldıktan sonra çeşitli alanlarda Besic ile iş birliği yapan ve İslam Cumhuriyeti Anayasası ile devrim ilkelerine sadık olan kişilerden müteşekkildir. Aktif üyeler ise temel eğitimi tamamladıktan sonra ileri eğitime devam ederek DMO ile çalışmaya devam eden grubu temsil etmektedir. Özel üyeler başkanlarının takdirine bağlı olarak, DMO’daki sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerekli ideolojik ve askerî güce sahip olan Besic’i ifade etmektedir. Özel Besicler daimî maaşa sahipken, diğer iki kategoride yer alan Besiclerin düzenli maaşları yoktur. Ancak farklı ayrıcalıklara sahiptir. Devrim Muhafızları İstihdam Yönetmenliği’nin 201. maddesine göre “Hükûmet, Besic personelinin faaliyet seviyesine, iş birliği derecesine ve sınıfına, yetkinliğine ve yeterliliğine göre istihdam önceliği, konut ve kredi olanaklarının kullanımı, eğitim merkezlerine girmek için özel olanaklar ve tüm istihdam fırsatlarını sağlamakla yükümlüdür.”. Bu çerçevede bir dizi kurum ve kuruluş Besic personelinin istihdamına yönelik kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlardan en önemlisi Besic Kooperatif Vakfıdır. Besic saflarında en az bir yıl geçmişi olan gençler, üniversiteye girişte özel kontenjanlardan yararlanabilmektedir. Besic üyelerinin tüm hak ve yükümlülükleri kanunlarla güvence altına alınmış durumdadır. Bu ayrıcalıklar, birçok gencin Besic’e üye olması için önemli bir motivasyon aracıdır.

Sonuç olarak tam kırk yıl önce kurulan Besic Mustazaflar Teşkilatı, gün geçtikçe İslam Devrimi’nin ve devrim ilkelerinin en önemli muhafaza güçlerinden biri hâline dönüşmüş durumdadır. Üye sayısı hâlihazırda 24 milyonu aşmış olan Besic Mustazaflar Teşkilatı, DMO bünyesinde ülkenin iç ve dış savunmasında toplumsal seferberliğin en örgütlü sivil yapısıdır. Besic Teşkilatı ekonomiden kültüre, spordan iç politikaya kadar uzanan geniş bir faaliyet alanında etkin varlık göstermektedir. Nitekim Hamenei’nin Besic Teşkilatı temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada onlardan mahalle mahalle strateji ve taktik düzeyinde etkin varlık göstermelerini istemiştir. İran’ın içerisine girdiği ekonomik dar boğaz dikkate alındığında önümüzdeki süreçte patlak verecek toplumsal olayların bastırılmasında yine Besic Teşkilatına önemli sorumluluklar düşmektedir.